Etter en real opprydning av lageret vårt spilte vi ett parti Royal Sjakk.

Det ble ett utrolig morsomt parti.
Vi spilte en variant hvor brikkene utgangspunkt er som vanlig sjakk.(chess.com)
Det blir utrolig kompliserte stillinger når 4 spiller mot hverandre samtidig.
Stillingen bølget frem og tilbake, og etter mye taktisk prat og spill var det Sondre som vant første parti i denne nye sjakkformen.
De andre spillerne var Atle,Stian og Steinar.
Anbefales å prøve!

Her ett utdrag fra wikipedia angående regler:

Royalsjakk er et lagspill som spilles enklest med to eller fire personer. De to brikkesettene som står ved siden av hverandre er på lag. (gul+rød og blå+grønn). Hver armé gjør ett trekk av gangen i rekkefølge som med klokken. Et lag gjør dermed to trekk etter hverandre. Til gjengjeld er forsvarsressursene tilsvarende store, da en armé fort kan komme sin alliansepartner til unnsetning i en presset situasjon.
Brikkenes utgangsposisjon er nesten som i vanlig sjakk, bortsett fra at annenhver bonde med start fra venstre er skjøvet ett skritt fram, og at kongen skal stå til høyre for dronningen.
Spillets mål er å slå en av motstanderens konger. En tilsynelatende tapt konge er likevel ikke helt ferdig om makkeren i påfølgende trekk kan komme til unnsetning på noe vis. Spillet er også tapt om man overser at kongen står i slag og kongen plutselig blir slått. Det er ikke nødvendig å flytte kongen sin selv om den står i slag.
Bortsett fra visse særregler for bøndene, beveger brikkene seg som i vanlig sjakk. Bøndene kan gå som normalt, men de bøndene som allerede står et felt fram kan ikke gå to ut i starten.
Hvis en bonde passerer midtlinja, er det spesielle regler. Bonden kan da byttes ut med en av spillerens egne brikker som allerede er slått.
En passant er et spesielt sjakktrekk. I Royal Sjakk kan dette utføres dersom bonden som står bakerst helt til høyre i den armeen som grenser til en av motstanderens armeer, beveger seg to skritt fram. Denne kan da slås av motstanderens bonde til venstre, som om første bonde bare beveget seg ett skritt. Én passant-slaget må, som i vanlig sjakk, utføres ved første mulighet.
En annen spesiell regel er at det er lov å slå sin makkers brikker. Det kan gjøre utviklingen i starten raskere, eller det kan skape farlige kombinasjoner.