Informasjon om Modum Sjakklubbs ungdom styre (Barnesjakken) se lenger ned på denne siden.

Modum Sjakklubb:

Leder: Steinar Leite
tlf:91 52 49 44
epost: stlei@online.no

Styremedlem: Stian Andre Ramberg
tlf: 95 02 78 38
epost: sk8guy@online.no

Kasserer: Per Erik Evensen
tlf: 97 59 91 07
epost:per-erik@econpartner.no

Styremedlem: Asle Tandberg
tlf: 91 19 77 18
epost: asle.tandberg@gmail.com

Sekretær: Sondre Kraglund  epost:sondre.kraglund@gmail.com

Varamedlem: Abdulsalam Qasibeti

tlf:46 52 35 60

Revisor: Øyvind Hammerstad

Valgkomite:
Aud Norunn Strand

Modum Sjakklubb Ungdoms styre:

Leder: Stig-Atle Paulsen

Tlf: 91744007                                                                        epost: stigatle85@hotmail.com

Kasserer: Asle Tandberg
tlf: 91 19 77 18
epost: asle.tandberg@gmail.com

revisor: Asle Strand