29okt/17

Årsmøte

Onsdag 6.desember kl.18.00 har Modum Sjakklubb årsmøte på Søndre Modum Ungdomskole. Saksliste: 1.Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2.Valg av møteleder og referent 3.Årsmelding fra styret 4.Regnskap med revisjonsberetning 5.Fastsettelse av kontingenter 6.Innkomne forslagRead More…