Informasjon om Modum Sjakklubbs styre se nederst på denne siden

Modum Sjakklubb:

Leder: Steinar Leite
tlf:91 52 49 44
epost: stlei@online.no


Styremedlem: Stian Andre Ramberg
tlf: 95 02 78 38
epost: sk8guy@online.no


Kasserer: Per Erik Evensen
tlf: 97 59 91 07
epost:per-erik@econpartner.no

Styremedlem: Asle Tandberg
tlf: 91 19 77 18
epost: asle.tandberg@gmail.com

 

 

 

Sekretær: Sondre Kraglund  epost:sondre.kraglund@gmail.com

 

Varamedlem: Abdulsalam Qasibeti

tlf:46 52 35 60

Revisor: Øyvind Hammerstad


Valgkomite:
Aud Norunn Strand

Modum Sjakklubb Ungdoms styre:

Leder: Espen Hartz Bråthen
tlf:40 03 83 73
epost: Espen_hartz@yahoo.no

 

 

Påtroppende Leder:Stig-Atle Paulsen                                                                            tlf:91 74 40 07                                                                                                                  epost: stigatle85@hotmail.com

 

Kasserer: Asle Tandberg
tlf: 91 19 77 18
epost: asle.tandberg@gmail.com

revisor: Asle Strand