Informasjon om Modum Sjakklubbs styre se nederst på denne siden

Modum Sjakklubb:

Leder: Steinar Leite
tlf:91 52 49 44
epost: stlei@online.no


Styremedlem: Stian Andre Ramberg
tlf: 95 02 78 38
epost: sk8guy@online.no


Kasserer: Per Erik Evensen
tlf: 97 59 91 07
epost:per-erik@econpartner.no

Styremedlem: Asle Tandberg
tlf: 91 19 77 18
epost: asle.tandberg@gmail.com

Sekretær: Gjermund Tandberg
tlf: 94 05 43 14
epost:gjermundtandberg@gmail.com

Varamedlem: Abdulsalam Qasibeti

tlf:46 52 35 60

Revisor: Øyvind Hammerstad


Valgkomite:
Aud Norunn Strand

Modum Sjakklubbs Ungdoms styre:

Leder: Espen Hartz Bråthen
tlf:40 03 83 73
epost: Espen_hartz@yahoo.no

Kasserer: Asle Tandberg
tlf: 91 19 77 18
epost: asle.tandberg@gmail.com

revisor: Arve Strand