Modum Sjakklubbs  styre: 

Leder Steinar Leite
stlei@online.no
91 52 49 44
Styremedlem Stian Andre Ramberg
sk8guy@online.no
95 02 78 38
Kasserer Per Erik Evensen
per-erik.evensen@econpartner.no
97 59 91 07
Styremedlem Asle Tandberg 911 97 718
Sekretær Gjermund Tandberg  940 54 314
 Varamedlem  Abdulsalam Qasibeti  465 23 560

Revisor: Øyvind Hammerstad
Valgkomiteleder: 
Aud Norunn Strand

 

Modum Sjakklubbs Ungdoms styre:

Leder Øystein Sørensen
oystein.sorensen82@gmail.com
977 92 028
Kasserer Asle B. Tandberg
asle.tandberg@gmail.com
32 78 21 24
911 97 718
Medlem  Espen Hartz
espen_hartz@yahoo.no
Medlem

Revisor: Asle Strand